Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

capitalize
capitalize
capitalize
capitalize
capitalize
capitalize

E
E
E
E
E
E

d
d
d
d
d
d

i
i
i
i
i
i

n
n
n
n
n
n

a
a
a
a
a
at
t
t
t
t
t

e
e
e
e
e
e
m
m
m
m
m
m

a
a
a
a
a
a

,
,
,
,
,
,

k
k
k
k
k
k

i
i
i
i
i
i

o
o
o
o
o
o

b
b
b
b
b
b

s
s
s
s
s
s

t
t
t
t
t
t

a
a
a
a
a
a

j
j
j
j
j
j

a
a
a
a
a
a

,
,
,
,
,
,


j
j
j
j
j
j

e
e
e
e
e
e
n
n
n
n
n
n

e
e
e
e
e
e

z
z
z
z
z
z

n
n
n
n
n
n

a
a
a
a
a
a

n
n
n
n
n
n

j
j
j
j
j
j

e
e
e
e
e
e


.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Napaka
 • XML Parsing Error at 1:436. Error 9: Invalid character

?lovek z o?mi iz okolice sprejme okrog 80 odstotkov vseh informacij, preostala ?utila skupaj pa le okrog 20 odstotkov. Vendar pa je narava poskrbela, da ob izgubi enega izmed ?utov preostali poskušajo v najve?ji meri prevzeti njegovo vlogo. Slepim in slabovidnim osebam se tako izostrita predvsem sluh in tip, delno pa tudi voh.

for_BLINDNESS_1-g

Pomembno je vedeti, da poznamo ve? kategorij slepote in slabovidnosti. Okvaro vida izražamo z ostankom ostrine vida in ostankom širine vidnega polja oz. z izgubo ene ali druge. Normalna ostrina vida je 1,0 ali 100 odstotkov, meja med slepoto in slabovidnostjo pa je postavljena na 95 odstotkov izgube ostrine vida ali na manj kot 10 stopinj zoženo vidno polje okoli fiksacijske to?ke, ne glede na ostrino vida. Pri dolo?anju kategorije slepote ali slabovidnosti se upošteva vid na boljšem o?esu z najboljšo možno korekcijo (o?ala ali kontaktne le?e).

Med slepe v nasprotju s splošnim prepri?anjem torej ne uvrš?amo le tistih oseb, ki so popolnoma izgubili sposobnost vida in je njihovo zaznavanje svetlobe enako ni? (amaurosis). Mednje namre? s socialnega vidika štejemo tudi tiste, ki imajo dolo?en ostanek vida (do 5 odstotkov), vendar je ta tako pi?el in necelovit, da ?loveku v neznanem okolju ne omogo?a samostojne orientacije.

Definicija slepote in slabovidnosti

Slepa ali slabovidna oseba je tista, ki ima stopnjo okvare vida kot jo dolo?a definicija slepote in slabovidnosti za Republiko Slovenijo (priporo?a jo WHO (Svetovna zdravstvena organizacija)) in sicer:

Slabovidnost:

 1. vidna ostrina od 0,3 do 0,1;
 2. vidna ostrina manj od 0,1 do 0,05 (štetje prstov na 3 metre ) ali zoženo vidno polje na 20° ali manj okrog fiksacijske to?ke ne glede na ostrino vida.

Slepota:

 1. vidna ostrina manj od 0,05 (prsti na 3 metre ) do 0,02 (prsti 1,5 metra ) ali zoženo vidno polje okrog fiksacijske to?ke na 5-10°, ne glede na ostrino vida;
 2. vidna ostrina manj od 0,02 (prsti 1,5 metra ) od zaznavanja svetlobe ali zoženost vidnega polja okrog fiksacijske to?ke do 5° na glede na ostrino vida;
 3. vidna ostrina 0 (amaurosis) – dojem svetlobe negativen.
Definicija slepote je v vsaki državi dolo?ena druga?e...

Najpogostejši vzroki poslabšanja vida pri otrocih

 • Otroški glavkom in prirojene malformacije o?esa
 • Prirojena katarakta
 • Razne travme (mehani?ne, kemijske, termi?ne)
 • Perinatalne in postnatalne
 • Splošne infekcije, ki se lokalizirajo tudi na o?esu
 • Strabizem in ambliopia
 • Tumori o?esa
 • Retinopatija nedonoš?enkov

Najpogostejši vzroki poslabšanja vida pri odraslih

 • Travme
 • Miopija, odstop mrežnice
 • Diabetes
 • Katarakta
 • Glavkom
 • Retinitis pigmentosa
 • Tumori
 • Degenerativne bolezni o?esa (retinitis pigmentosa, suhi in eksudativni AMD, Statgardtova bolezen)

Najpogostejši vzroki poslabšanja vida pri starejših

 • Glavkom
 • Diabetes in kardiovaskularne bolezni
 • Odstop mrežnice
 • Katarakta (siva mrena)
 • Tumori
 • Degenerativne bolezni o?esa

 


( 3 Glasov )

Dodaj komentar

Spletni bonton


Skupaj lahko naredimo splet prijaznejši. Upoštevajte spletni bonton in pred objavo razmislite, kaj vaš komentar pove drugim o vas.

?e pri komentarjih naletite na težavo ali napako, nam to sporo?ite, za kar se vam vnaprej zahvaljujemo.


Varnostna koda
OsveĹľi


V spodnjem polju z miško sestavite sliko tako, kot je prikazana v zgornjem desnem kotu tega polja!Joomla CAPTCHA

PrijavaDonacije

Donirati je možno preko varnega sistema za pla?evanje preko interneta Paypal.
Že vnaprej se zahvaljujemo za prispevek, ki ga bomo porabili za stroške naših podvigov in za ohranjanje naše spletne strani.

Prevajalnik