Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

capitalize
capitalize
capitalize
capitalize
capitalize
capitalize

E
E
E
E
E
E

d
d
d
d
d
d

i
i
i
i
i
i

n
n
n
n
n
n

a
a
a
a
a
at
t
t
t
t
t

e
e
e
e
e
e
m
m
m
m
m
m

a
a
a
a
a
a

,
,
,
,
,
,

k
k
k
k
k
k

i
i
i
i
i
i

o
o
o
o
o
o

b
b
b
b
b
b

s
s
s
s
s
s

t
t
t
t
t
t

a
a
a
a
a
a

j
j
j
j
j
j

a
a
a
a
a
a

,
,
,
,
,
,


j
j
j
j
j
j

e
e
e
e
e
e
n
n
n
n
n
n

e
e
e
e
e
e

z
z
z
z
z
z

n
n
n
n
n
n

a
a
a
a
a
a

n
n
n
n
n
n

j
j
j
j
j
j

e
e
e
e
e
e


.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Napaka
  • XML Parsing Error at 1:436. Error 9: Invalid character

Ste si kdaj predstavljali, s kakšnimi ovirami se slepi in slabovidni sre?ujejo na svojih poteh po vsakdanjih opravkih?

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je na predlog Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije v okviru pobude Odprte hiše Slovenije 10. oktobra 2011 organizirala poseben sprehod po Stari Ljubljani. Obiskovalcem na Šuštarskem mostu so nadeli posebna o?ala in bele palice ter jih preizkusili v nalogah in ovirah, s katerimi se slepi in slabovidni vsakodnevno soo?ajo na svojih poteh.

nekaj_minut_201110104504b_06  nekaj_minut_201110109754b_01

Sobotni dogodek je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije organizirala v okviru pobude Odprte hiše Slovenije kot sklepnega dejanja Tedna arhitekture in prostora 2011. Na stojnici in na vodenem sprehodu, ki sta ga zasnovali Polona Car, ?lanica ZDSSS in krajinska arhitektka dr. Andreja Zapušek ?erne, so slepi in slabovidni obiskovalce seznanili z nujnimi spremembami prostorskih ureditev, ki bi lahko omogo?ale boljšo dostopnost do razli?nih prostorov in objektov za slepe in slabovidne.

Za vsaj nekaj trenutkov so se ljudje z vidom postavili v kožo slepih in slabovidnih in se soo?ili s posebnostmi in ovirami, ki jih obi?ajno ne opazimo ali jih na pot nevede postavljamo. »Z dogodkom smo želeli predstaviti izkušnjo doživljanja prostora in položaja osebe z okvaro vida. Slepi in slabovidni si želimo predvsem urejenih razli?nih poti, ki bi lahko z že manjšimi prilagoditvami olajšale naše življenje in nam omogo?ile ve?jo vklju?enost v družbo,« je dejala Polona Car. Da se lahko z zaprtimi o?mi igra igre kot so šah, ?lovek ne jezi se ter domino, so obiskovalci spoznali na stojnici ob Šuštarskem mostu, kjer so prejeli tudi ostale informacije v zvezi s slepoto in slabovidnostjo ter prostorskimi rešitvami za ljudi z okvaro vida. Ob koncu so se najbolj zavzeti preizkusili še v podpisovanju v brajevi pisavi.

nekaj_minut_201110102119b_05  nekaj_minut_201110107517b_03

V Sloveniji še vedno brez celotive rehabilitacije slepih in slabovidnih

Dogodek na Šuštarskem mostu je bil tudi uvod v dva pomembna dneva za slepe in slabovidne – svetovni dan vida (13. oktober) in mednarodni dan bele palice (15. oktober). Na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Mednarodne agencije za prepre?evanje slepote (IAPB) je Organizacija združenih narodov drugi ?etrtek v oktobru proglasila za svetovni dan vida, ko slepi in slabovidni opozarjajo na svoj položaj v družbi in pravice, ki so preve?krat zapostavljene. V Sloveniji je namre? po ocenah stroke ve? kot osem tiso? ljudi z okvaro vida, ki si zaslužijo celovito rehabilitacijo, kar pa se v praksi ne uresni?uje. »Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih je že tri leta povsem jasno zapisana v 23. ?lenu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, a v praksi se še vedno ne uveljavlja. Kako je torej možno, da smo slepi in slabovidni na lastno pobudo, skupaj s tiflopedagoško in oftalmološko stroko napisali strokovni program celovite rehabilitacije, ki ima tudi vso strokovno podporo, v praksi pa se pojavljajo vsak dan nove birokratske ovire za njegovo uresni?itev? In to ob dejstvu, da je vsaka rehabilitacija ali prepre?itev nekega invalidnega stanje investicija, ki se neštetokrat povrne,« je v poslanici ob svetovnem dnevu vida in mednarodnem dnevu bele palice dejal Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS.

V poslanici Tomaž Wraber izpostavlja tudi najbolj problemati?na podro?ja slepih in slabovidnih. To so:

  • da je že dobra tri leta uzakonjena celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih, ki pa je zaradi izmikanja Ministrstva za zdravje v praksi še vedno ni mogo?e uveljaviti;
  • da država omogo?a zelo malo za vsaj deloma neodvisno življenje nujnih medicinsko tehni?nih pripomo?kov, ki jih slepi in slabovidni v državah z nam primerljivim standardom dobijo brez težav;
  • da je nujno urediti finan?ne in tehni?ne možnosti za vodenje registra slepih in slabovidnih, kot to že 11 let nalaga zakon;
  • da je nujno ?im prej za?eti postavljati program sistemati?ne kontrole vida vseh državljanov, s posebnim programom za rizi?ne skupine, kar bo znatno zmanjšalo naraš?anje slepote in slabovidnosti in z njima povezanih velikih stroškov;
  • da je nujno, da za?ne Republika Slovenija v praksi uresni?evati vse svoje deklarativne opredelitve za enakopravno dostopnost ljudi z okvarami vida do vseh družbenih dogajanj od izobraževanja do zaposlovanja, kulture in drugih podro?ij.

O Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije

ZDSSS je najstarejša invalidska organizacija v Sloveniji, ki so jo ustanovila medob?inska društva slepih in slabovidnih. Danes ima ZDSSS ve? kot štiri tiso? ?lanov, ki jim v okviru svojih dejavnosti nudi u?enje brajice, usposabljanje za uporabo novih komunikacijskih tehnologij, izobraževanje na razli?nih podro?jih, pomo? pri iskanju zaposlitve in izvaja mnoge druge dejavnosti. Glavni cilj Zveze je omogo?anje slepim in slabovidnim, da se nau?ijo novih življenjskih strategij in veš?in, ki so potrebne, da postanejo ?im bolj neodvisni in enakovredni državljani v naši družbi. Ve? informacij na spletni strani organizacije.

O Tednu arhitekture in prostora 2011

Teden arhitekture in prostora združuje sklop dogodkov, ki jih organizirajo razli?ne strokovne institucije. Skupni cilj dogodkov je osveš?anje in izobraževanje javnosti o pomembnosti sodelovanja v procesih gospodarjenja s prostorom. ?astno pokroviteljstvo tedna arhitekture in prostora je prevzel predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Ve? informacij na spletni strani organizacije.

O Odprtih hišah Slovenije

Odprte hiše Slovenije je pobuda za dvig kakovosti arhitekture in urbaniziranega prostora ter za izboljšanje kakovosti bivanja. Pobudo organizira Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in je del mednarodne mreže Open House Worldwide (op. Odprte hiše po svetu), ki združuje že 12 mest iz 9 držav (London, New York, Dublin, Tel Avív, Jeruzalem, Melbourne, Galway, Barcelona, Chicago, Rim, Helsinki, Slovenija).

Letos so Odprte hiše Slovenije potekale kot zaklju?ek Tedna arhitekture in prostora.

Tekst: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
foto: Domen Grögl in Marko Miklavc
vir 1: SI21
vir 2: SI21

( 1 Glas )

Dodaj komentar

Spletni bonton


Skupaj lahko naredimo splet prijaznejši. Upoštevajte spletni bonton in pred objavo razmislite, kaj vaš komentar pove drugim o vas.

?e pri komentarjih naletite na težavo ali napako, nam to sporo?ite, za kar se vam vnaprej zahvaljujemo.


Varnostna koda
OsveĹľi


V spodnjem polju z miško sestavite sliko tako, kot je prikazana v zgornjem desnem kotu tega polja!Joomla CAPTCHA

PrijavaDonacije

Donirati je možno preko varnega sistema za pla?evanje preko interneta Paypal.
Že vnaprej se zahvaljujemo za prispevek, ki ga bomo porabili za stroške naših podvigov in za ohranjanje naše spletne strani.

Prevajalnik