Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

capitalize
capitalize
capitalize
capitalize
capitalize
capitalize

E
E
E
E
E
E

d
d
d
d
d
d

i
i
i
i
i
i

n
n
n
n
n
n

a
a
a
a
a
at
t
t
t
t
t

e
e
e
e
e
e
m
m
m
m
m
m

a
a
a
a
a
a

,
,
,
,
,
,

k
k
k
k
k
k

i
i
i
i
i
i

o
o
o
o
o
o

b
b
b
b
b
b

s
s
s
s
s
s

t
t
t
t
t
t

a
a
a
a
a
a

j
j
j
j
j
j

a
a
a
a
a
a

,
,
,
,
,
,


j
j
j
j
j
j

e
e
e
e
e
e
n
n
n
n
n
n

e
e
e
e
e
e

z
z
z
z
z
z

n
n
n
n
n
n

a
a
a
a
a
a

n
n
n
n
n
n

j
j
j
j
j
j

e
e
e
e
e
e


.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Napaka
  • XML Parsing Error at 1:436. Error 9: Invalid character

Zveza društev slepih in slabovidnih v za?etku junija obeležuje teden slepih. Letos so se povezali tudi s policijo, ki bo slepim in slabovidnim v okviru svojih pristojnosti pomagala pri lažjem vklju?evanju v družbo. Poleg tega zveza svojim ?lanom nudi brezpla?no uporabo sintetizatorja govora, ki prilagaja razna ra?unalniška besedila v zvo?ni zapis.

Z novimi projekti za ve?jo vklju?enost slepih in slabovidnih.

  • Ob tednu slepih Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) poudarja, da želi pomagati ne le svojemu ?lanstvu, ampak vsem slepim in slabovidnim pri nas.
  • V sodelovanju s slovensko policijo pripravljajo skupni projekt za ve?jo varnost in vklju?enost slepih in slabovidnih v družbo.
  • Svojim ?lanom sta ZDSSS in podjetje Amebis predstavila brezpla?en dostop do spletne storitve RoboBraille, ki slepim prebere pisna besedila.

Novinarska_konferenca

Ljubljana, 2. junij 2011 – V za?etku junija Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) tradicionalno obeležuje teden slepih. V tem tednu se bo na lokalni in državni ravni zvrstilo nekaj dejavnosti, s katerimi želijo ZDSSS in medob?inska društva nagovoriti svoje ?lane ter druge slepe in slabovidne v Sloveniji in jim pomagati. V ZDSSS so za?eli izvajati tudi nove projekte za boljšo kakovost življenja slepih in slabovidnih. Pri tem so se povezali s slovensko policijo, ki jim bo na ob?inski ravni v okviru svojih pristojnosti pomagala pri lažjem vklju?evanju v družbo. Za vse slepe in slabovidne so v sodelovanju s podjetjem Amebis ob tem tednu pripravili tudi darilce: brezpla?no uporabo slovenskega sintetizatorja govora na spletnem sistemu danskih raziskovalcev, imenovanem RoboBraille, ki prilagaja razna ra?unalniška besedila v zvo?ni zapis.

Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS opozarja na številne slepe in slabovidne v Sloveniji, ki jih je veliko ve? kot je ?lanov ZDSSS. »Zveza v svojih medob?inskih društvih danes združuje nekaj ve? kot 4.000 ?lanov, po nekaterih podatkih pa je v Sloveniji okoli 10.000 slepih in slabovidnih, morda celo ve?. Tako je jasno, da so številni skriti doma, brez pomo?i, spodbude in razumevanja. V Zvezi želimo pomagati vsem slepim in slabovidnim v Sloveniji, zato so jim vrata naših društev vedno odprta.« ZDSSS jih vabi, naj se obrnejo na njih, saj jih bodo sprejeli medse in jim pomagali. V okviru organizacije jih bodo med drugim u?ili številnih veš?in, ki jih potrebujejo v svojem položaju: kako se znajti pri vsakdanjih opravilih, kako pisati in brati brajico, kako uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo in še veliko ve?.

TWraber_in_Anton_Romsak

V sodelovanju s policijo k ve?ji ozaveš?enosti o slepih

Marija_Mikulan_policijaZDSSS se je povezala s slovensko policijo, da bi skupaj olajšali vsakdanjik in zagotovili ve?jo varnost slepih in slabovidnih in njihovo prepoznavnost v družbi. Prek vodij policijskih okolišev, ki skrbijo za povezanost ljudi, in drugih predstavnikov v lokalnih skupnostih, bodo prirejali dejavnosti, namenjene vsem slepim in slabovidnim. Pri tem se bodo zgledovali po primeru dobre prakse z obmo?ja Nove Gorice, kjer uspešno izvajajo akcijo »Z roko v roki, skupaj za varnost slepih in slabovidnih«. Namenjena je ozaveš?anju slepih in slabovidnih o samozaš?itnem ravnanju, zlasti na podro?ju prometne varnosti, in širši javnosti, ki se obi?ajno ne zaveda dovolj, da živijo med njimi tudi ljudje z okvarami vida.

Akcijo bodo razširili na vso Slovenijo in jo nadgradili z dodatnimi dejavnostmi kot so skupne delavnice in posveti, skupno delo v varnostnih sosvetih na lokalni ravni, akcija »Dan mobilnosti« in številne druge. »Naše sodelovanje s slepimi in slabovidnimi je namenjeno predvsem varnosti, pa tudi medsebojnemu spoznavanju, saj zaradi pomanjkanja znanja in informacij s strani policije ali slepih in slabovidnih lahko pride do nezadovoljstva. Trudili se bomo, da bomo slepim pomagali in jim olajšali vsakodnevne ovire, s katerimi se soo?ajo,« je dodala Marija Mikulan, višja policijska inšpektorica iz generalne policijske uprave.

Storitev RoboBraille za branje besedil

ZDSSS je na današnji novinarski konferenci predstavila še eno pomembno storitev, ki je odslej na voljo vsem slepim in slabovidnim. V sodelovanju s podjetjem Amebis so namre? slepim in slabovidnim omogo?ili e-poštno oziroma spletno storitev RoboBraille, ki prilagodi digitalen besedilni dokument v zvo?no datoteko. Uporaba storitve RoboBraille je hitra in preprosta, saj uporabnik po elektronski pošti pošlje besedilo, ki mu ga sistem RoboBraille vrne v želeni obliki. Storitev, ki je prejela vrsto nagrad po vsem svetu, so razvili danski strokovnjaki in jo na našo prošnjo skupaj s strokovnjaki podjetja Amebis prilagodili tudi za slovenski jezik. Zaradi naših ?rkovnih posebnosti (šumnikov) to ni bilo ?isto preprosto, in nekaj težav še vedno niso uspeli povsem odpraviti. Odslej bo RoboBraille brezpla?no na uporabo vsem slepim in slabovidnim. Amebis je v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan razvil slovenski sintetizator govora Govorec, ki prilagaja poljubno pisno slovensko besedilo v govor. Pri tem besedilo analizira, spremeni simbole v besede, besedila naglasi, dolo?i izgovarjavo in prebere. Storitev RoboBraille je namenjena izklju?no za osebno uporabo in ne za komercialne namene.

Navodila o uporabi storitve Robobraille si preberite v ?lanku RoboBraille za branje besedil.

vir: ZDSSS


( 0 Glasov )

Dodaj komentar

Spletni bonton


Skupaj lahko naredimo splet prijaznejši. Upoštevajte spletni bonton in pred objavo razmislite, kaj vaš komentar pove drugim o vas.

?e pri komentarjih naletite na težavo ali napako, nam to sporo?ite, za kar se vam vnaprej zahvaljujemo.


Varnostna koda
OsveĹľi


V spodnjem polju z miško sestavite sliko tako, kot je prikazana v zgornjem desnem kotu tega polja!Joomla CAPTCHA

PrijavaDonacije

Donirati je možno preko varnega sistema za pla?evanje preko interneta Paypal.
Že vnaprej se zahvaljujemo za prispevek, ki ga bomo porabili za stroške naših podvigov in za ohranjanje naše spletne strani.

Prevajalnik