Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

capitalize
capitalize
capitalize
capitalize
capitalize
capitalize

E
E
E
E
E
E

d
d
d
d
d
d

i
i
i
i
i
i

n
n
n
n
n
n

a
a
a
a
a
at
t
t
t
t
t

e
e
e
e
e
e
m
m
m
m
m
m

a
a
a
a
a
a

,
,
,
,
,
,

k
k
k
k
k
k

i
i
i
i
i
i

o
o
o
o
o
o

b
b
b
b
b
b

s
s
s
s
s
s

t
t
t
t
t
t

a
a
a
a
a
a

j
j
j
j
j
j

a
a
a
a
a
a

,
,
,
,
,
,


j
j
j
j
j
j

e
e
e
e
e
e
n
n
n
n
n
n

e
e
e
e
e
e

z
z
z
z
z
z

n
n
n
n
n
n

a
a
a
a
a
a

n
n
n
n
n
n

j
j
j
j
j
j

e
e
e
e
e
e


.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Napaka
  • XML Parsing Error at 1:436. Error 9: Invalid character
Ob tednu slepih, ki je vsak prvi teden v juniju: obti?ali doma v osami, brez pomo?i. Ve? tiso? slepih ima zelo malo možnosti za polno vklju?evanje v družinsko, poklicno in javno življenje.

Problemi zaradi okvare vida so hujši, kot se jih zaveda naša država, ki ima zelo malo posluha za vse vrste invalidov, še zlasti za senzorne, je ob tednu slepih, povedal predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) Tomaž Wraber.

Teden_slepih_01_670x420_regent  Teden_slepih_02_670x420_modicigor

Zelo malo je možnosti, da bi se lahko polno vklju?evali v družinsko, poklicno in javno življenje; mnogi si ne upajo ustvariti družine. Pri tem ni zanemarljiv podatek, da so svetovni stroški, povezani z izgubo vida, ocenjeni na tri bilijone ameriških dolarjev. Vsako leto se pri nas rodijo od dva do štirje slepi otroci, ve?ina pa oslepi po 50. letu starosti. ?eprav v Sloveniji še ni registra, ki bi ga po zakonu morali imeti že 11 let, stroka ugotavlja, da je približno 10.000 slepih in slabovidnih po definiciji (imajo 30 odstotkov ostanka vida in manj).

Ker je po novejših raziskavah v drugih zahodnih državah takšnih od 1,5 do 2,25 odstotka prebivalcev, jih je pri nas morda celo 30.000, 40.000 ali ve?, meni Tomaž Wraber: »Vsekakor je jasno, da jih je ve? tiso? obti?alo doma v osami, brez pomo?i, spodbude in pravega razumevanja.« Poleg teh jih je še veliko z okvarjenim vidom (imajo samo 30 odstotkov ostanka vida ali ve?), ki lahko ob pravo?asni pomo?i izgubo vida upo?asnijo.

V ZDSSS, najstarejši invalidski organizaciji pri nas, ki je lani praznovala 90-letnico in ima devet medob?inskih društev, je 4062 ?lanov. Zaposlenih jih je samo malo ve? kot 300. Med ?lani je okoli 200 otrok, 54 odstotkov ?lanov je starejših od 65 let in 75 odstotkov starejših od 50 let. Mlajši zelo težko dobijo zaposlitev. Pokojnine so ve?inoma nizke, ker se jih je veliko moralo upokojiti pred?asno, invalidsko. Mnogi prejemajo še druge socialne prispevke, velik del pa jih živi na meji socialnih problemov.

Teden_slepih_03_670x420_vidic2  Teden_slepih_04_670x420_vidic

Prepuš?eni samim sebi

Pri tem je njihovo življenje drago; potrebujejo na primer spremljevalca, ko gredo ven, težko si sami pripravljajo hrano, nakupujejo... Tu so še potrebni tehni?ni pripomo?ki, kot je tako imenovana brajeva vrstica, ki stane najmanj 4500 evrov. Že ve? let si prizadevajo, da bi bila ena izmed pravic iz obveznega zdravstvena zavarovanja, vendar za to ni posluha. Dobijo jo samo tisti, ki niso izkoristili pravice do brajevega pisalnega stroja – ve?ina se je v preteklosti odlo?ila zanj, da se je nau?ila brajice. V te pravice bi morali vklju?iti ra?unalniške programe za slepe in pove?evalne elektronske drobnoglede za slabovidne, ki omogo?ajo od 60- do 70-kratno pove?avo.

Tomaž Wraber, ki že od otroštva ni videl ve? kot 50-odstotno, po 30. letu starosti pa mu je za?el vid pešati, poudarja, da se je mogo?e še tako majhen ostanek vida nau?iti uporabljati s pomo?jo posebnih metod urjenja vida. S predstavniki oftalmološke in tiflopedagoške stroke so sestavili program celovite rehabilitacije, ki žal še ni zaživel.

Teden_slepih_05_670x420_galunPredvideva multidisciplinarno ekipo strokovnjakov, ki slepemu pomagajo najti motive za novo življenje in na?ine, kako uresni?iti svoje cilje. S prejšnjim ministrom za zdravje so se dogovorili o za?etku pilotskega projekta, z novim pa se je za?elo vse na novo. Zdravstveni svet pri MZZ je prejšnji teden obravnavo o tem preložil; upa, da se to ne bo še bolj zavleklo, izkušnje pa so slabe.

Tako jim v treh letih še ni uspelo uveljaviti pravice do celovite obravnave, ki vklju?uje tudi zdravljenje ter rehabilitacijo slepote in slabovidnosti po mednarodni klasifikaciji WHO, ki je zapisana v 23. ?lenu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. To ni strošek, temve? investicija, ki pomeni pozneje velik družbeni prihranek, opozarja Wraber. Od lani decembra sprejetem zakonu o izena?evanju možnosti invalidov (Zimi) pa pravi, da ureja ozek segment pravic, veliko pa ostaja neurejenega.

vir: Delo.si


( 2 Glasov )

Dodaj komentar

Spletni bonton


Skupaj lahko naredimo splet prijaznejši. Upoštevajte spletni bonton in pred objavo razmislite, kaj vaš komentar pove drugim o vas.

?e pri komentarjih naletite na težavo ali napako, nam to sporo?ite, za kar se vam vnaprej zahvaljujemo.


Varnostna koda
OsveĹľi


V spodnjem polju z miško sestavite sliko tako, kot je prikazana v zgornjem desnem kotu tega polja!Joomla CAPTCHA

PrijavaDonacije

Donirati je možno preko varnega sistema za pla?evanje preko interneta Paypal.
Že vnaprej se zahvaljujemo za prispevek, ki ga bomo porabili za stroške naših podvigov in za ohranjanje naše spletne strani.

Prevajalnik