Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

capitalize
capitalize
capitalize
capitalize
capitalize
capitalize

E
E
E
E
E
E

d
d
d
d
d
d

i
i
i
i
i
i

n
n
n
n
n
n

a
a
a
a
a
at
t
t
t
t
t

e
e
e
e
e
e
m
m
m
m
m
m

a
a
a
a
a
a

,
,
,
,
,
,

k
k
k
k
k
k

i
i
i
i
i
i

o
o
o
o
o
o

b
b
b
b
b
b

s
s
s
s
s
s

t
t
t
t
t
t

a
a
a
a
a
a

j
j
j
j
j
j

a
a
a
a
a
a

,
,
,
,
,
,


j
j
j
j
j
j

e
e
e
e
e
e
n
n
n
n
n
n

e
e
e
e
e
e

z
z
z
z
z
z

n
n
n
n
n
n

a
a
a
a
a
a

n
n
n
n
n
n

j
j
j
j
j
j

e
e
e
e
e
e


.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Napaka
  • XML Parsing Error at 1:436. Error 9: Invalid character

V Centru za pomo? slepim in slabovidnim so bogatejši za demonstracijsko sobo z elektronskimi pripomo?ki za slepe in slabovidne, ki so jo 2. marca predstavili tudi državnemu sekretarju na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Jozsefu Györkösu.

demo_soba_STA

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je konec leta 2010 omogo?ilo, da Center za pomo? slepim in slabovidnim, ki deluje v okviru Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, opremi sodobno demonstracijsko sobo z elektronskimi pripomo?ki za slepe in slabovidne osebe.
Za vzpostavitev demonstracijske sobe kot prostora za preverjanje stopnje slabovidnosti je MVZT namenilo 74.000 EUR. Vzor?na soba je namenjena slepim in slabovidnim v vseh življenjskih obdobjih, tudi tistim, ki so postali slepi ali slabovidni v kasnejšem življenjskem obdobju, bodisi med izobraževanjem, zaposlitvijo ali kasneje. Soba je opremljena s petimi delovnimi mesti za slabovidne in petimi delovnimi mesti za slepe.

Z njo so opremili sobo za pripomo?ke na Zavodu. Uporaba specialne opreme bo namenjena za potrebe preizkusa ustreznosti uporabe le-te konkretnim uporabnikom, glede na njihove individualne potrebe ter za potrebe pouka slepih in slabovidnih u?encev Zavoda.

V Sloveniji naj bi bilo po neuradnih podatkih približno 10.000 slepih in slabovidnih. Poleg tega naraš?a število odraslih slepih in slabovidnih oseb, še posebno po 50. letu starosti. Pravica otrok, u?encev in odraslih do dostopnosti razli?nih storitev tako na podro?ju izobraževanja kot tudi drugih podpornih storitev ni zagotovljena v zadostni meri, ?eprav je dostopnost eden od temeljnih ukrepov udejanjanja strategije vseživljenjskega u?enja, tudi za slepe in slabovidne. Tudi Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji (si2010) med strateške cilje uvrš?a spodbujanje uporabe IKT za ve?jo povezanost in izboljšano navezovanje stikov invalidov in funkcionalno oviranih ljudi pri e-dostopnosti, kar vklju?uje uporabo interneta, strojne in programske opreme.

Temeljni cilj je izboljšati kakovost življenja slepih in slabovidnih s poudarkom na njihovem vklju?evanju v družbo in na enakovredni udeležbi. Uspešna opremljenost s pripomo?ki oslepelemu namre? omogo?i preseganje slepote kot komunikacijske in gibalne oviranosti ter socialne izolacije. Pomen specialne opreme za slepe in slabovidne je tudi v razbremenitvi družine, saj slepa oziroma slabovidna oseba postane samostojnejša, družina pa tudi prejme nasvete in ustrezne usmeritve, kako ravnati v posameznih situacijah in na kakšen na?in urediti bivalno okolje, v katerem slepa oziroma slabovidna oseba biva.

Demonstracijska soba, ki je bila vzpostavljena v za?etku leta 2011, vsebuje pet razli?nih elektronskih le?, dve ro?ni elektronski le?i, dva razli?na braillova tiskalnika in štiri razli?ne braillove vrstice ter specialno programsko opremo (pove?evalniki zaslona, bralniki zaslona), ki osebam z okvarami vida omogo?a, da lahko uporabnik primerja in ugotovi, katera oprema je zanj osebno najbolj primerna. Osnovni namen demonstracijske sobe je, da ljudje z okvarami vida, ne glede na razlog okvare, svoj status ali starost pred odlo?itvijo za nakup na enem mestu preizkusijo in se seznanijo z uporabo te specialne opreme. Le-to, skupaj s priporo?ili strokovnjakov, jim omogo?a odlo?itev za nakup opreme, ki bo zadovoljila njihove potrebe.

V okviru Zavoda je bila na procesu reorganizacije in optimalnega izkoriš?anja notranjih kapacitet zasnovana tudi ustanovitev Centra za pomo? slepim in slabovidnim. Center ob obstoje?ih izobraževalnih programih, ki jih izvaja Zavod, podpira inkluzijske procese na državni ravni in pokriva tako otroke kot tudi študente in odraslo populacijo. Poslanstvo Centra je celovita obravnava slepih in slabovidnih v vseh življenjskih obdobjih, svetovanje, usposabljanje in podpora tako uporabnikom kot njihovim staršem ter izvajalcem izobraževalnih programov.

Zavod za slepo in slabovidno mladino, katerega ustanovitelj je Ministrstvo za šolstvo in šport, je edina strokovna ustanova v slovenskem prostoru, ki opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost za slepe in slabovidne otroke in mladostnike na podro?ju predšolske vzgoje, osnovnošolskega, poklicnega in strokovnega srednješolskega izobraževanja ter dejavnost dijaških in študentskih domov.

Dostop do demonstracijske opreme, ki se nahaja v prostorih Centra za pomo? slepim in slabovidnim, na Langusovi ulici 8 v Ljubljani, je omogo?en vsem zainteresiranim ob predhodni najavi. Za podrobnosti si oglejte spletno stran Centra za pomo? slepim in slabovidnim.

vir: STA, Center za pomo? slepim in slabovidnim

 


( 0 Glasov )

Dodaj komentar

Spletni bonton


Skupaj lahko naredimo splet prijaznejši. Upoštevajte spletni bonton in pred objavo razmislite, kaj vaš komentar pove drugim o vas.

?e pri komentarjih naletite na težavo ali napako, nam to sporo?ite, za kar se vam vnaprej zahvaljujemo.


Varnostna koda
OsveĹľi


V spodnjem polju z miško sestavite sliko tako, kot je prikazana v zgornjem desnem kotu tega polja!Joomla CAPTCHA

PrijavaDonacije

Donirati je možno preko varnega sistema za pla?evanje preko interneta Paypal.
Že vnaprej se zahvaljujemo za prispevek, ki ga bomo porabili za stroške naših podvigov in za ohranjanje naše spletne strani.

Prevajalnik