Pozdravljeni

Znali ste se v posodobljenem spletnem kraljestvu Ule, Urha, Andrejke in Gregorja! Nekateri nas e poznate s prejnje strani, zato ne bom tukaj opisoval ni?esar novega. Skratka, posodobljena spletna stran je prav tako namenjena predstavitvi nae druine, prijateljev in dogodkov povezanih z nami... elimo vam pokazati nekatere lepe trenutke iz naega ivljenja. Stran lahko priporo?ite tudi svojim prijateljem in znancem.

Ko zapustite nae strani

"bisere" odnesite s sabo in jih delite s prijatelji ter jih ne me?ite svinjam. ?e pa v naem spletnem domu najdete paj?evine in nesnago, nam to ?imprej sporo?ite!
Prosimo vas, da ?lanke komentirate in ocenjujete, sodelujete v anketah, dodate vpise vknjigo gostov,... saj boste s tem popla?ali moj trud za ohranitev spletne strani.
Hvala in veliko uitkov pri pregledovanju naega spletnega portala.
Veseli smo, da ostajate z nami!

Dinozavri v Arboretumu 229

Ni boljega kot videti impresivne dinozavre iz preteklosti v naravni velikosti! V pre?udovitem parku Arboretum Vol?ji Potok smo si jih ogledali po dobrodelnem teku Te?em, da pomagam.


( 0 Glasov )

Tecem da pomagam 070

V soboto, 24. maja, je bila v Vol?jem Potoku v organizaciji Lions kluba Domale, Kamnik in Komenda prireditev z naslovom Te?em, da pomagam.


( 0 Glasov )

Napev pomladi 008

V dvorani Doma II. slovenskega tabora v alcu je potekala obmo?na revija otrokih in mladinskih pevskih zborov osnovnih ol iz vseh estih ob?in Spodnje Savinjske doline.


( 1 Glas )

Pravljicna popotovanja 026

V vrtcu Prebold so si kot skupno prednostno nalogo zadali cilj, da otroci spoznajo pravljice in pravlji?ne junake skozi branje, pripovedovanje in risani film ter jih ?ustveno podoivijo in vsebino izrazijo z dramatizacijo, plesom ter glasbo. Zato so 26. marca za stare, babice, dedke in ostale obiskovalce, pripravili prireditev pod naslovom Pravlji?na popotovanja.


( 1 Glas )

Postojnska jama 075

Med vra?anjem s slovenskega primorja smo se odlo?ili za obisk najve?je jame v Sloveniji. Postojnska jama je 20.570 m dolg kraki jamski sistem v bliini Postojne. Po velikosti je dale? od najve?jih jam, a je zagotovo najlepa.


( 0 Glasov )

Vecer priziganja luci v temi 204

Drutvo za ohranjanje kulture in oivljanje kulturne dedi?ine Skrinjca, skupaj z Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, je v petek, 9. maja 2014, na Doma?iji Rus v entvidu pri Lukovici pripravilo poseben kulturno-zabavni dogodek "Ve?er priiganja lu?i v temi".


( 0 Glasov )

Pomladni vrtiljak 060

3. aprila so u?iteljice razredne stopnje na O Prebold pripravile prireditev v ?ast pomladi. Nastopali so vsi u?enci od 1. do 5. razreda. Rde?a nit prireditve pa je bil ples, prepleten s petjem in dramsko igro.


( 1 Glas )

Z Bezjaki na Smohor 002

Krompirjeve po?itnice se zaklju?ujejo, a nas so obiskali e prijatelji iz Majperka. Da nismo samo posedali, smo jih peljali na mohor.


( 0 Glasov )

Krompirjev Portoroz 249 

Pa smo jih do?akali. Prve krompirjeve po?itnice. In zato smo li malo na lepe. Na Slovensko obalo!


( 0 Glasov )

Facebook profil

Facebook profil

PrijavaDonacije

Donirati je mono preko varnega sistema za pla?evanje preko interneta Paypal.
e vnaprej se zahvaljujemo za prispevek, ki ga bomo porabili za stroke naih podvigov in za ohranjanje nae spletne strani.

Zadnji komentarji

Prevajalnik

 

Dropbox - ve? kot backup

Omejen dostop

Nekatere vsebine imajo dovoljen dostop samo registriranim in prijavljenim uporabnikom. ?e e nimate svojega ra?una na nai spletni strani, si ga ustvarite. To je pogoj za omogo?en ogled vseh vsebin! Registracija je brezpla?na! Pridruujemo si pravico, da vam onemogo?imo dostop do omejenih vsebin.

Stara stran

narejena s pomo?jo Joomla! 1.0.13  je bila potrebna mnogo posodobitev za prepre?evanje spam vnosov, pa se mi je zdelo bolje, da postavim kar novo stran v noveji razli?ici - Joomla! 1.5.15. al avtomatske nadgradnje ni mono narediti, ro?na pa je preve? zamudna, da bi dodal vse objave s stare strani. Ob tem bo stara stran e vedno delovala, vendar na njej ne bom dodajal novih vnosov in onemogo?il bom komentiranje ter vpise v knjigo gostov. Stara stran je dosegljiva tukaj.