V vrtcu Prebold so si kot skupno prednostno nalogo zadali cilj, da otroci spoznajo pravljice in pravlji?ne junake skozi branje, pripovedovanje in risani film ter jih ?ustveno podoživijo in vsebino izrazijo z dramatizacijo, plesom ter glasbo. Zato so 26. marca za starše, babice, dedke in ostale obiskovalce, pripravili prireditev pod naslovom Pravlji?na popotovanja.

Pravljicna popotovanja 026

Skozi ?arobnost besed in gibov je vsaka skupina podoživljala pravljice in nas skozi njih popeljala na svoj na?in. Vsak otrok pa se je predstavil najbolje, tako kot zna in zmore in z nastopom so vsi presegli pri?akovanja gledalcev.

Celotno prireditev, sta vodili vzgojiteljici Magda Motoh in Lidija Seli?, zaklju?ili pa sta jo z željo, da se pravlji?no popotovanje naj ne kon?a s to prireditvijo, temve? naj se nadaljuje še naprej.


( 1 Glas )

PrijavaDonacije

Donirati je možno preko varnega sistema za pla?evanje preko interneta Paypal.
Že vnaprej se zahvaljujemo za prispevek, ki ga bomo porabili za stroške naših podvigov in za ohranjanje naše spletne strani.

Prevajalnik