Dinozavri v Arboretumu 229

Ni boljega kot videti impresivne dinozavre iz preteklosti v naravni velikosti! V pre?udovitem parku Arboretum Vol?ji Potok smo si jih ogledali po dobrodelnem teku Te?em, da pomagam.


( 0 Glasov )

Vecer priziganja luci v temi 204

Drutvo za ohranjanje kulture in oivljanje kulturne dedi?ine Skrinjca, skupaj z Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, je v petek, 9. maja 2014, na Doma?iji Rus v entvidu pri Lukovici pripravilo poseben kulturno-zabavni dogodek "Ve?er priiganja lu?i v temi".


( 0 Glasov )

Pomladni vrtiljak 060

3. aprila so u?iteljice razredne stopnje na O Prebold pripravile prireditev v ?ast pomladi. Nastopali so vsi u?enci od 1. do 5. razreda. Rde?a nit prireditve pa je bil ples, prepleten s petjem in dramsko igro.


( 1 Glas )

Tecem da pomagam 070

V soboto, 24. maja, je bila v Vol?jem Potoku v organizaciji Lions kluba Domale, Kamnik in Komenda prireditev z naslovom Te?em, da pomagam.


( 0 Glasov )

Napev pomladi 008

V dvorani Doma II. slovenskega tabora v alcu je potekala obmo?na revija otrokih in mladinskih pevskih zborov osnovnih ol iz vseh estih ob?in Spodnje Savinjske doline.


( 1 Glas )

Pravljicna popotovanja 026

V vrtcu Prebold so si kot skupno prednostno nalogo zadali cilj, da otroci spoznajo pravljice in pravlji?ne junake skozi branje, pripovedovanje in risani film ter jih ?ustveno podoivijo in vsebino izrazijo z dramatizacijo, plesom ter glasbo. Zato so 26. marca za stare, babice, dedke in ostale obiskovalce, pripravili prireditev pod naslovom Pravlji?na popotovanja.


( 1 Glas )

PrijavaDonacije

Donirati je mono preko varnega sistema za pla?evanje preko interneta Paypal.
e vnaprej se zahvaljujemo za prispevek, ki ga bomo porabili za stroke naih podvigov in za ohranjanje nae spletne strani.

Prevajalnik