Med vra?anjem s slovenskega primorja smo se odlo?ili za obisk najve?je jame v Sloveniji. Postojnska jama je 20.570 m dolg kraški jamski sistem v bližini Postojne (za turisti?ni obisk je odprto 5,3 km jame). Po velikosti je dale? od najve?jih jam, a je zagotovo najlepša. Glede na to, da nam je enkrat ogled Postojnske jame že spolzel skozi minutne kazalce (beri, zamudili smo zadnji vhod v jamo), nam je tokrat uspelo priti pravo?asno.

Postojnska jama 001

Kupili smo vstopnice in na sre?o odšteli nekaj ve? kot 19 eur za vse štiri. Ja boste rekli, da ni ra?unice, ker je redna cena vstopnice za odraslo osebo 22,90 eur... A imeli so prazni?ni popust, tako da smo za eno vstopnico pla?ali malenkost ve? kot 16 eur, za Ulo 1 eur, prav tako pa 1 eur za Urha in njegovega spremljevalca - torej mene. Super ugodno!

Nato pa smo šli proti vhodu. Malo smo še po?akali pred peronom jamske železnice in se ob uri ogleda za?eli pomikati proti notranjosti. Jamski vlakec nas je popeljal najprej skozi umetni predor, zatem skozi prvi naravni rov, ki je ?rn zaradi gore?ega bencina med drugo svetovno vojno (ali ste vedeli, da je požar gorel kar teden dni?). Sledita dve dvorani, najprej bogato zasigana Gotska dvorana in za njo Kongresna (neko? imenovana Plesna) dvorana, ki je že skoraj dve stoletji izredno privla?no prizoriš?e za koncerte in druge prireditve.

Med vožnjo in ogledom naravnih skulptur smo z vlakom prevozili 2 kilometra. Pri Veliki gori smo izstopili iz vlaka in ogled v spremstvu vodi?ke nadaljevali peš. Vodi?ka je bila zelo prijazna in nam je celo dovolila, da smo naredili kakšno fotografijo, saj je sicer fotografiranje v jami strogo prepovedano. Osvetljena pot nas je vodila prek Velike gore, ki ji pravijo tudi Kalvarija, ?ez Ruski most (ki so ga zgradili Rusi) v Lepe jame, ki jo sestavljajo Dvorana cev?ic (imenovana tudi Špagetna dvorana), Bela dvorana in Rde?a dvorana – imena so dobila po zna?ilni barvi in obliki kapnikov – vse do Briljantovega rova, kjer se nahaja najznamenitejši kapnik in hkrati simbol Postojnske jame – Briljant.

Postojnska jama 075

Peš smo si ogledali še akvarij s ?loveškimi ribicami (po mojem so imele malico, sja nismo nobene videli) v Koncertni dvorani. Koncertna dvorana ima prostornino 3000 m3, vanjo gre lahko do 10.000 ljudi. Dvorana ima izjemno akustiko, zato so v njej ve?krat tudi koncerti simfoni?nih orkestrov. Zaradi akustike smo v tej dvorani preizkusili tudi odmev, ki traja celih 7 sekund! Urh je bil navdušen in je veselo oddajal razli?ne glasove. Ogled smo zaklju?il z vstopom na vlak in vrnitvijo na površje. Celoten ogled je trajal približno eno uro in štirideset minut.

Jamo je ustvarila ponikalnica reka Pivka, ki iz Postojnskega kraškega polja ponikne pod hrib Sovi? in nadaljuje svoj podzemni tok proti podzemnemu soto?ju z reko Rak v Planinski jami in prite?e na plan kot reka Unica. Podzemni tok reke Pivke je v dveh milijonih letih postopoma zniževal svojo strugo in tako ustvarjal razli?na nadstropja jame. Stalna temperatura v notranjosti jame je bila še pred nekaj leti približno 8°C, danes pa se giblje med 8 in 10°C. Višje temperature že omogo?ajo rast lišajev na kapnikih, kar prepre?uje nadaljnjo odlaganje apnenca in rast kapnikov. 

Postojnska jama je gotovo najbolj znana turisti?na jama na svetu. Je najve?ja turisti?na znamenitost Slovenije in eden najve?jih kraških spomenikov sveta.

Spodaj si lahko ogledate nekaj fotografij, video posnetek vožnje z vlakom pa še sledi...

 


( 0 Glasov )

PrijavaDonacije

Donirati je možno preko varnega sistema za pla?evanje preko interneta Paypal.
Že vnaprej se zahvaljujemo za prispevek, ki ga bomo porabili za stroške naših podvigov in za ohranjanje naše spletne strani.

Prevajalnik