TEKAŠKI NAMIG #150
MOČ NE PRIHAJA IZ TELESNE ZMOGLJIVOSTI.
PRIHAJA IZ NEZLOMLJIVE VOLJE.